16-06-12

Sharia4Belgium: de man achter de schermen...

De.Wever.nva-strafrechter-moet.jpg

De man achter de schermen: Bart de Wever (N.VA)

--

24 maart 2012 - Vandaag:
Alain Winants, de grote baas van de staatsveiligheid, wil onderzoeken of Sharia4Belgium verboden kan worden. Dat zegt hij in een gesprek met een Coreliokrant.  "Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme (een puriteinse, extremistische strekking in de islam, die wil dat we leven zoals de profeet Mohammed in de zevende eeuw, nvdr) de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Publiekelijk zeggen ze dat ze tegen geweld zijn, maar in achterkamers klinkt iets anders", zo zegt Winants. "Hun moederbeweging Sharia4Uk is in Groot-Brittannië verboden, en in Duitsland zijn soortgelijke beslissingen genomen. Ik denk dat het nuttig is te bekijken of dit in ons land ook mogelijk is."  En Winants gaat verder: "Van de 600.000 moslims in België, zijn er een duizendtal volgelingen van het salafisme, en een 100-tal militanten. Hoeveel er bereid zijn over te gaan tot terrorisme, valt moeilijk te schatten. Het is een zeer kleine minderheid van de moslims. Als we spreken over mensen die naar conflictgebieden zoals Afghanistan trekken, zijn het er een tiental."

26 maart 2012 - Gazet van Antwerpen:
'De N-VA wil dat de correctionele rechtbank de nationaliteit kan afnemen van mensen die strafrechtelijk veroordeeld werden binnen de tien jaar nadat ze Belg werden. Theo Francken (N-VA) wil bovendien dat de staatsveiligheid actief gaat samenwerken met Justitie. "De staatsveiligheid kent de activiteiten van gevaarlijke nieuwe Belgen. Zij moet die actief signaleren aan het gerecht, zodat Justitie de nationaliteit van die mensen kan afnemen'.

26 maart 2012 - www.belg.be:
N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.  Maar die vrijheid stopt op het moment dat ze wordt aangewend om op te roepen tot haat en geweld. Dan moet het gerecht optreden. In het geval van Sharia4Belgium lijkt dit toch wel het geval te zijn. Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden. De betrokken organisatie heeft mij persoonlijk overigens ook al dood gewenst, een bedreiging waarvoor de woordvoerder van Sharia4Belgium recent werd veroordeeld.'

(Er waren problemen met de publicatie van dit bericht)

15:44 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit, Bart De Wever, N-VA, Sharia4Belgium | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

en Belkacem...achter de schermen : http://youtu.be/nD8SqBj9PaY . Totaal onbetrouwbare man.

Gepost door: Ines | 18-06-12

Reageren op dit commentaar

en Belkacem...achter de schermen : http://youtu.be/nD8SqBj9PaY . Totaal onbetrouwbare man.

Gepost door: Ines | 18-06-12

Reageren op dit commentaar

Het is dus duidelijk dat de N-VA een voorstander is van een nauwe samenwerking tussen Staatsveiligheid, Justitie en politici terwijl er in België voortdurend over de 'scheiding der machten' wordt gesproken. En men zou kunnen stellen dat dergelijke ongecontroleerde samenwerking een bedreiging vormt voor de 'democratische rechtsstaat'.

Om het nog eens kort samen te vatten:

Op 24 maart 2012, dus nog voor het incident met de boerka-vrouw en de manifestatie te Molenbeek, verklaarde Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, via de pers (wat een nogal ongebruikelijke manier is voor de Staatsveiligheid), het volgende:
'Ik wil onderzoeken of Sharia4Belgium kan verboden worden. Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Het is de grootste bedreiging voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving'.

Op 26 maart 2012, twee dagen later dus, zei Theo Francken van de N-VA:
'De N-VA wil dat de correctionele rechtbank de nationaliteit kan afnemen van mensen die strafrechtelijk veroordeeld werden binnen de tien jaar nadat ze Belg werden. Ik wil bovendien dat de staatsveiligheid actief gaat samenwerken met Justitie. De staatsveiligheid kent de activiteiten van gevaarlijke nieuwe Belgen. Zij moet die actief signaleren aan het gerecht, zodat Justitie de nationaliteit van die mensen kan afnemen'.

Op 26 maart 2012, dezelfde dag dus, liet N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever weten: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden.'

Op 5 juni 2012 (dus na het incident met de boerka-vrouw en de daaropvolgende manifestatie te Molenbeek), zegt justitieminister Turtelboom (Open VLD):
'Ik vind de oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever om Fouad Belkacem van Sharia4Belgium voor het gerecht te slepen "een beetje vreemd". Het gerecht is al volop aan het werk. Het positief injunctierecht is bovendien ook geen stoplapje dat je te pas en te onpas kunt gebruiken. Als de beroepsprocedure van Belkacem is afgelopen, wil de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois bekijken of hij Belkacem de Belgische nationaliteit kan afpakken.'

Op 5 juni 2012 vindt Justitieminister Turtelboom (Open VLD) de oproep van Bart De Wever over Belkacem dus "een beetje vreemd" en vindt ze dat het gerecht 'haar werk moet doen'. Maar anderzijds gaat ze akkoord met het voorstel dat N-VA-er Theo Francken twee dagen na de verklaring van Alain Winants van de Staatsveiligheid deed. Zij verklaart namelijk dat zij met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil bekijken of hij 'Belkacem de Belgische nationaliteit kan afpakken'. Turtelboom gaat zelfs nog een stap verder dan Van Hecke om 'gevaarlijke nieuwe Belgen de nationaliteit af te nemen'. Belkacem werd namelijk in België geboren en ging er naar katholieke scholen.

Op 7 juni 2012 (dus twee dagen na voorgaande verklaring) stelt Turtelboom dat 'alles in het werk gesteld zal worden om een stevig dossier op stellen opdat Belkacem's Belgische nationaliteit kan worden afgenomen zodat op de Marokkaanse vraag tot zijn uitlevering kan worden ingegaan door de Belgische autoriteiten'.
Van een vraag om uitlevering van Belkacem die dus sinds zijn geboorte een Belg is, was er echter geen sprake.

Op 8 juni 2012 betreuren de advocaten van Fouad Belkacem terecht dat zowel de wetgevende als de uitvoerende macht zich mengen in een debat dat enkel en alleen voor de rechterlijke macht gevoerd kan worden. Meester Walter Damen en meester Kirsten Pepermans stellen in een persbericht dat zo de scheiding der machten in gevaar komt. De advocaten vragen zich daarnaast ook af of er nog wel sprake kan zijn van een eerlijk proces. Ze vragen alle partijen om rust in het dossier en verzoeken uitdrukkelijk dat een sereen debat kan plaatsvinden met eerbiediging van het vermoeden van onschuld en het recht op een eerlijk proces.

Minister Turtelboom die enkele maanden geleden nog 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' bepleitte, gaat echter gewoon verder op de ingeslagen weg. Op 10 juni 2012 zegt ze: 'Wat er door de Raadkamer ook beslist wordt, Belkacem blijft minstens nog zes maanden in de cel.'

Op 12 juni 2012 komt Belkacem voor de raadkamer. Belkacem's advocaten Walter Damen en Sven Mary maken bekend dat de beschikking van de raadkamer waarin de aanhouding van Belkacem bevestigd wordt, op 11 juni 2012 al in het dossier zat. Dus nog voor zij de kans kregen om hun zaak te pleiten. Ze was wel nog niet ondertekend. "Daaruit blijkt minstens een schijn van vooringenomenheid of partijdigheid en daarom hebben we een verzoekschrift neergelegd om de voorzitter te wraken", aldus de advocaten. De voorzitter van de raadkamer beslist dat hij in die omstandigheden niet meer kan zetelen en trekt zich terug.
De advocaten hadden alles ingescand als bewijs.
Justitieminister Turtelboom ontkent de kritiek dat er politieke motieven zijn bij de beslissing om Belkacem een oude straf te laten uitzitten.

Op 12 juni jl. maakt Turtelboom bekend dat er 11.491 gedetineerden in de Belgische gevangenissen zitten. Onder hen: een grote groep voorlopig gehechten en ook 6.544 veroordeelden. Slechts één enkele zat een straf uit onder de zes maanden. Dat is niét Belkacem, want die zit nog in voorhechtenis.

Minister Turtelboom wil de politiek opgeklopte heisa rond Sharia4Belgium en Faoud Belkacem niet alleen electoraal uitbuiten door de Belgische nationaliteit te ontnemen en mensen uit te leveren of 'terug te sturen'. Ze wil de gevangenisbevolking nog verder opdrijven door de straffen onder de zes maanden van van zo'n 20.000 mensen mogelijk te maken.

Ook de extreem-rechtse partijen die zich door de VLD en de regeringspartijen veroorzaakte sfeer rond Sharia4Belgium en Belkacem gesteund voelen, laten van zich spreken. Op 19 juni 2012 wordt er op initiatief van de Parti Populaire van Mischaël Modrikamen betoogd tegen het “islamitisch fascisme”. Op het Polaertplein, aan het justitiepaleis van Brussel, vertrekt gelijktijdig een tegenbetoging van vooral Franstalige socialistische en christendemocratische jongeren. De jongeren worden door de oproer-politie in elkaar geslagen.

Terwijl men voortdurend men voortdurend herhaalt dat Sharia4Belgium 'tot haat en geweld' hebben opgeroepen, blijft het stil rond het Vlaams Belang dat destijds wegens de aanzetting tot haat en onverdraagzaamheid veroordeeld werd maar dat, zoals de Liga voor de Rechten van de Mens opmerkte, na haar veroordeling gewoon verder ging met het zaaien van haat en onverdraagzaamheid...

Gepost door: Yves | 21-06-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.